Monika Trojan, O.O.S., 2012, techniques mixtes sur toile, 60 X 55 cm